• Investeringsfilosofi

  Pareto Wealth Management forvalter kapital for investorer med langsiktig tidshorisont. Vår investeringsfilosofi har røtter i moderne porteføljeteori, og egner seg for investorer som ønsker å bevare og utvikle sine formuer. Strategisk allokering, rebalansering og diversifisering er fundamentene i vår forvaltning.

  Strategisk allokering er fordelingen mellom aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Den bestemmes ut fra kundens avkastningskrav, risikotoleranse og investeringshorisont. Lengre tidshorisont gjør det mulig å ta høyere kortsiktig risiko og slik få bedre avkastning på lang sikt.

  Rebalansering rundt en fast aksjeandel i en portefølje er en god tilnærming for å utnytte tidsvariasjoner i risikopremier. Dette betyr at i perioder da aksjer stiger, vil porteføljene rebalanseres slik at aksjefond selges og rente- og obligasjonsfond kjøpes. Tilsvarende i fallende aksjemarkeder vil rente- og obligasjonsfond bli redusert, og aksjeeksponeringen øke. Rebalanseringsregler bedrer forholdet mellom avkastning og risiko, og kan være en måte for langsiktige investorer å kjøpe aksjer «billig» og selge aksjer «dyrt». Basert på disse forvaltningsprinsippene, skreddersyr vi løsninger for investorene våre.

  I tillegg til Pareto-produkter gir vi våre kunder eksklusiv tilgang til noen av verdens ledende fondsforvaltere. Alle forvaltere og mandater er konkurranseutsatt, også Paretos egne, for å oppnå best mulig resultater for investorene våre. Hensikten er å tilby våre investorer merverdi gjennom å identifisere fondsforvaltere med spisskompetanse på sitt felt, som er i stand til å skape høy risikojustert avkastning over tid, til en fornuftig kostnad og med god likviditet.

  I tillegg til tradisjonelle fondsløsninger tilbyr Pareto Wealth Management alternative investeringer. Produkter som sorterer under denne betegnelsen har andre egenskaper som kan bidra til et bedre forhold mellom risiko og langsiktig avkastning når de inkluderes i en mer tradisjonell portefølje.

  Vi jobber dedikert og systematisk med våre investorer og samarbeidspartnere for å oppnå merverdi, samtidig som vi krever ansvarlighet, integritet og høy etisk standard av våre ansatte.