• Pareto Wealth Management tilbyr ulike investeringsløsninger. Hva som er riktig løsning avhenger av type kapital og investeringens formål. Flere av våre investorer benytter seg av ulike investeringsløsninger i sin totalportefølje. Dette skaper gode skiller mellom type kapital, og kan gi en naturlig diversifiseringseffekt.

    Vårt produktspekter inneholder: rente-og obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond, andre verdipapirfond, og alternative investeringer. Felles for alle investeringsløsninger er vår forvaltningsfilosofi og fokus på langsiktighet, samt investeringsdisiplin.

    Ved å trykke på fanene med de ulike investeringsløsningene kan du lese mer om egenskapene og mulighetene vi tilbyr.