• Alternative Investments

    Alternative investeringer er en samlebetegnelse for andre typer plasseringer enn tradisjonelle aktivaklasser som børsnoterte aksjer og obligasjoner. I denne klassen finner vi enkeltprosjekter, aktive eierfond, spesialfond og alternative investeringsstrategier.

    Slike investeringer har typisk lavere likviditet og høyere risiko. Ved god forvaltning kan dette omgjøres til likviditetspremier og høyere risikopremier, men investor bør alltid være klar over de grunnleggende egenskapene i denne type eksponeringer. Disse atypiske egenskapene kan samtidig bidra til et bedre forhold mellom risiko og langsiktig avkastning når de inkluderes i en mer tradisjonell portefølje. Alternative investeringer anses derfor som komplementære til tradisjonelle aktivaklasser.