• Pareto Client Solutions

    Pareto Client Solutions er et forvaltningskonsept for våre mest formuende investorer. Basert på solid kunnskap om det norske markedet, i samspill med en dedikert internasjonal investeringsfilosofi, tilbyr vi et eksklusivt forvaltningskonsept.

    Som Pareto Client Solutions-kunde får investor tilgang til en av verdens mest omfattende handelsplattformer for verdipapirer. I tillegg til verdipapirfond tilbyr vi enkeltprosjekter innen eiendom og offshore, online-plattform for omsetning av enkeltaksjer og obligasjoner, samt bankinnskudd og verdipapirfinansiering. Investorer i Pareto Client Solutions får unik tilgang til deal-flow og kompetanse hos andre selskaper i Pareto-gruppen.

    Mange av våre mest formuende investorer opplever mangelfull oversikt over sine plasseringer hos finansielle aktører. Pareto Client Solutions gir investor muligheten til én samlet porteføljerapport, og dermed bedre kontroll og oppfølging. Pareto Wealth Management bistår våre kunder i en dedikert formuesplanlegging, både for de investorene som primært ønsker å bevare sin kapital, og for de som er mer på offensiven og ønsker å utvikle formuen.

    I likhet med våre andre investeringsplattformer har Pareto Client Solutions en åpen produktarkitektur og uavhengig rådgivning.