• Pareto Plasseringskonto

    Pareto Plasseringskonto er en investeringsløsning for direkte handel av verdipapirfond fra vårt kjerneutvalg. Produktspekteret består av anerkjente norske og internasjonale forvaltere. I utvalget får du tilgang til rente-og obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond og andre verdipapirfond (long/short fond).

    Vårt kjerneutvalg er sammensatt fra en norsk investors ståsted, med fond fra det norske og nordiske markedet, og med toneangivende forvaltere i det globale markedet.

    Fondene vi tilbyr er nøye selektert og basert på både kvalitative og kvantitative analyser. Alle tilfredsstiller kravene til vår investeringsfilosofi.

    Vi tilbyr også tre investeringsstrategier i Pareto Plasseringskonto. Fondene blir priset daglig, og det er enkelt å følge din beholdning med vår nettbaserte løsning.