• Pareto Investeringskonto

    Pareto Investeringskonto er en likvid investeringsplattform hvor fond blir kjøpt og solgt uten at det utløser kjøps-og salgshonorar. Fondene i porteføljen prises hver handelsdag, og investor kan daglig følge utviklingen i sin portefølje gjennom vår nettbaserte løsning.

    Pareto Wealth Management har selektert og kvalitetssikret et utvalg av internasjonale og nasjonale forvaltere. Vårt kjerneutvalg av fond gir investor tilgang til en bred portefølje, innen alle likvide aktivaklasser, godt diversifisert mellom regioner, bransjer og forvaltere.

    I Pareto Investeringskonto tilbyr vi investeringsstrategier med en kombinert norsk og internasjonal profil. Riktig investeringsstrategi bestemmes utfra kundes risikoprofil og avkastningskrav. Dette disiplinerer og gjør investor mindre sårbar for markedssvingninger og emosjonell påvirkning av risikoappetitt. For investorer med egne preferanser kan våre rådgivere skreddersy investeringsstrategier.

    Valutarisiko påvirker avkastningen på investeringer i internasjonale fond. I Pareto Investeringskonto kan denne risikoen reduseres der det er hensiktsmessig til svært gode vilkår. For investorer som ønsker å øke sin markedseksponering, tilbyr Pareto Investeringskonto meget gunstige betingelser for verdipapirfinansiering.

    Med Pareto Investeringskonto får investor samlet sine fondsinvesteringer på ett sted, med én rapportering og aktiv oppfølging fra rådgiver.