• Pareto Unit Link

    Pensjons- og pensjonssparing oppleves ofte som komplekst og vanskelig. Det mener ikke vi. Pensjon handler om langsiktig kapitalforvaltning, og det viktigste elementet er avkastningen på de midlene som du og din tidligere eller nåværende arbeidsgiver har øremerket til din pensjonstilværelse. Vår ekspertise på kapitalforvaltning gir din pensjonsforvaltning merverdi.

    Pareto Unit Link er en investeringsplattform utviklet for å skreddersy forvaltning av dine pensjonsmidler. Vår tilnærming til pensjonsforvaltning er basert på vår investeringsfilosofi og metodikk for kapitalforvaltning. Ståsted er at pensjonsmidler må tilpasses enkeltindividet, forvaltningen må sees i sammenheng med øvrig finansiell formue, og forvaltes utfra våre kunders risikovilje og avkastningsmål.

    Våre rådgivere og pensjonseksperter bistår deg i felleskap med å forvalte dine pensjonsmidler, både ved å identifisere riktig investeringsstrategi og valg av riktig pensjonsprodukt. Målsetningen er å forenkle din pensjonsforvaltning, slik at vi kan sette fokus på det som faktisk er avgjørende – riktig avkastning til ditt behov.