• Pareto Unit Link

    Pensjons- og pensjonssparing oppleves ofte som komplekst og vanskelig. Det mener ikke vi. Pensjon handler om langsiktig kapitalforvaltning, og det viktigste elementet er avkastningen på de midlene som du og din tidligere eller nåværende arbeidsgiver har øremerket til din pensjonstilværelse. Vår ekspertise på kapitalforvaltning gir din pensjonsforvaltning merverdi.

    Pareto Unit Link er en investeringsplattform laget for skreddersøm. Avhengig av investeringsvirksomhetens omfang, kan Pareto Unit Link bidra til å forenkle med hensyn til arv-og pensjonsplanlegging, skattemessig inn-og utflytting av Norge, skatterapportering og generell administrasjon. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale Unit Link tilbydere, og velger den løsningen som best dekker investors behov.

    Pareto Unit Link har en åpen produktarkitektur, og tillater investor i praksis å konsolidere hele investeringsvirksomheten.
    Vi yter investeringsrådgivning innenfor vårt kjernefondsutvalg, men investor har gjennom plattformen effektiv tilgang til de fleste noterte verdipapirer(enkeltpapirer og verdipapirfond). Investeringer i egne virksomheter og unoterte papirer kan innlemmes. Pareto Unit Link kan også benyttes i kombinasjon med Pareto Investeringskonto og gir da tilgang til kredittfasiliteter for valutasikring eller giring av finansielle instrumenter. En Unit Link avtale innebærer utsatt skatt for alle kapitalinntekter inntil uttak, og kan benyttes av både personlige- og selskapsinvestorer.


    Kontakt en av våre rådgivere for å kartlegge hvorvidt Pareto Unit Link kan bidra til å forenkle og effektivisere din investeringsvirksomhet.