Oslo Børs
+64,8 %
Hovedindeksen i 2009
MSCI
+30,0 %
Verdensindeksen i 2009 (USD)

Markedet og økonomien i 2009

Pareto har alltid satset på å forstå selskaper, bransjer og langsiktige utviklingstrekk, fremfor å time topper og bunner i markedet. Årsaken er enkel: Markedet er notorisk vanskelig å spå på kort sikt. Utviklingen i 2009 er et glimrende eksempel.

Ikke siden 1930-årene hadde pessimismen vært så dyp som ved inngangen til 2009. På litt over syv måneder hadde amerikanske aksjer (S&P 500) falt med nesten 37 prosent, og obligasjonskjøperne krevde skyhøye risikopremier: Globalt fikk high yield-obligasjoner spreads på opptil 2.000 basispunkter.

Her hjemme reagerte aksjemarkedet enda kraftigere: Hovedindeksen ved Oslo Børs var mer enn halvert, og pessimismen fortsatte i det nye året. Den 3. mars hadde hovedindeksen falt med nye 12 prosent.

Men så snudde det. Og da oppgangen først kom, kom den til gagns – ikke minst i Norge. Fra bunnpunktet steg hovedindeksen over 88 prosent før 2009 var omme! Bedre kunne vi vanskelig illustrert betydningen av å være langsiktig og tålmodig i aksjemarkedet.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2009 i et nøtteskall
OSEBX +64,8 %
S&P 500 return +26,46 %
MSCI World net (USD) +30,0 %
3 mnd NIBOR fra 3,97 til 2,19 %
10 år norsk stat fra 3,81 til 4,15 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) -38,6 %
Brent Blend fra USD 48,80 til USD 78,70
USD/NOK fra 7,00 til 5,78
EUR/NOK fra 9,87 til 8,32
BNP-vekst globalt 0,0 %
BNP-vekst Norge -1,6 %
BNP-vekst Fastlands-Norge -1,6 %

Kilder: Oslo Børs, Standard & Poor’s, MSCI Barra, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto. BNP-vekst er oppdatert med reviderte anslag etter at de respektive årsrapportene for Pareto ble publisert.