Oslo Børs
+18,3 %
Hovedindeksen i 2010
MSCI
+11,8 %
Verdensindeksen i 2010 (USD)

Markedet og økonomien i 2010

Man snakker ofte om ikke å se skogen for bare trær. Dette signaliserer at man er for opphengt i detaljer til å se det store bildet. I 2010 var det omvendt – da var det mange som ikke så trærne for bare skog. De som bare var opptatt av det store bildet, som fokuserte på dårlige vestlige makronyheter (dem var det mange av), overså at det faktisk gikk bedre enn fryktet i store deler av næringslivet.

Året startet riktignok med en rekke optimistiske vurderinger og lyspunkter. Vi gikk inn i 2010 med klare håp om en opptur, etter tidenes stimulanse- og redningspakker. I første kvartal steg aksjemarkedet kraftig, både hjemme og ute.

Så stod de dårlige nyhetene i kø. Aske fra et vulkanutbrudd på Island lammet store deler av flytrafikken i Europa. Gjeldskrisen eskalerte i Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia, med frykt for spredning til enda flere land. Økonomer på rekke og rad presenterte advarsler om årelange innstramninger i OECD, supplert med heftige protester og demonstrasjoner mot innsparingsforslagene. I USA tiltok diskusjonen om en mulig double dip, altså en ny resesjon på hælene av den forrige, mens Kina stadig oftere ble omtalt i forbindelse med inflasjonsfare og oppblåsing av en boligboble.

På toppen av dette fikk vi en omfattende oljekatastrofe i Mexicogulfen, fulgt av strenge restriksjoner som også rammet norske selskaper. Og når dette skrives, viser foreløpige tall fra IMF at opphentingen i de utviklede økonomiene ikke har vært så kraftig likevel. For de fleste av disse landene, Norge inkludert, har BNP ennå ikke klatret tilbake til 2008-nivået.

Så hvem skulle trodd at hovedindeksen på Oslo Børs ville stige med 18 prosent i fjor? At inntjeningen for selskapene i indeksen skulle stige med hele 31 prosent? Eller at volatiliteten (svingningene) skulle bli lavere enn på tre år?

Dét var i alle fall ikke åpenbart om man hovedsakelig brukte makronyheter og nøkkeltall til å analysere markedsutviklingen. Året 2010 gav med andre ord et nytt eksempel på verdien av å forstå selskaper, bransjer og langsiktige utviklingstrekk, fremfor å time topper og bunner i markedet.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2010 i et nøtteskall
OSEBX +18,3 %
S&P 500 return +15,06 %
MSCI World net (USD) +11,8 %
3 mnd NIBOR fra 2,19 til 2,60 %
10 år norsk stat fra 4,15 til 3,68 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) +18,7 %
Brent Blend fra USD 78,70 til USD 94,70
USD/NOK fra 5,78 til 5,86
EUR/NOK fra 8,32 til 7,81
BNP-vekst globalt 5,4 %
BNP-vekst Norge 0,6 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 1,8 %

Kilder: Oslo Børs, Standard & Poor’s, MSCI Barra, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto. BNP-vekst er oppdatert med reviderte anslag etter at de respektive årsrapportene for Pareto ble publisert.