Oslo Børs
+5,9 %
Hovedindeksen i 2015
MSCI
-0,9 %
Verdensindeksen i 2015 (USD)

Markedet og økonomien i 2015

Oljeprisen falt videre. Oljeinvesteringene falt. BNP-veksten falt. Den globale BNP- veksten falt. Estimatene ble nedjustert. Og avkastningen i aksjemarkedet? Fra helt grei til absolutt upåklagelig.

Det er fascinerende lett å la seg overvelde av støy. I finansmarkedene hersker den rene kakofoni av signaler, og du kan enkelt plukke indikatorer som støtter det synet du tilfeldigvis måtte ha. Selektiv sanking av nøkkeltall er en populær og effektiv måte å rasjonalisere mavefølelsen på.

Ikke sjelden blir utfallet et annet enn mange har sett for seg. For en gjennomsnittlig norsk investor endte 2015 med grei avkastning på norske aksjer, meget god avkastning på internasjonale aksjer og skuffende fortegnsfeil på de fleste foretaksobligasjoner – altså en presumptivt sikrere aktivaklasse enn aksjer.

Slik havnet vi der.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2015 i et nøtteskall
OSEBX +5,9 %
S&P 500 return +1,4 %
MSCI World net (USD) -0,9 %
3 mnd NIBOR fra 1,48 til 1,13 %
10 år norsk stat fra 1,61 til 1,54 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) +5,3 %
Brent Blend fra USD 57,33 til USD 37,28
USD/NOK fra 7,43 til 8,81
EUR/NOK fra 9,04 til 9,62
BNP-vekst globalt 3,1 %
BNP-vekst Norge 1,6 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 1,0 %

Kilder: Oslo Børs, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto.