Oslo Børs
+12,1 %
Hovedindeksen i 2016
MSCI
+7,5 %
Verdensindeksen i 2016 (USD)

Markedet og økonomien i 2016

Hva vi kommer til å huske 2016 for? Her er tre forslag: Oljekrisen nådde et vendepunkt, rentenivået nådde et vendepunkt, og aksjemarkedet gjorde det ikke.

I en tidligere analyse anslo Pareto at det ville ta omtrent seks kvartaler fra oljeprisen begynte å falle til fastlandsøkonomien ville rammes med full styrke. Ved inngangen til 2016 hadde det gått nøyaktig seks kvartaler siden oljeprisen satte utfor. I oljeservice hadde problemene for lengst tårnet seg opp, og uroen fikk rikelig med påfyll fra utlandet. Globalt vaklet markedene mellom bekymring og panikk.

Slik begynte 2016 – og slik fortsatte det ikke. Etter noen få uker avtok uroen, uten noen påtagelig avgjørende nyheter av økonomisk art. Markedet næret først dyp bekymring for avtagende kinesisk vekst. Så, kort tid senere, næret ikke markedet den samme bekymringen likevel.

Og slik fikk vi enda en gang bekreftet at stemningen i verdens aktivamarkeder kan skifte ganske brått på kort tid.

Utfordringen er å finne de underliggende mønstrene.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2016 i et nøtteskall
OSEBX +12,1 %
S&P 500 return +12,0 %
MSCI World net (USD) +7,5 %
3 mnd NIBOR fra 1,13 til 1,17 %
3 mnd STIBOR fra -0,29 til -0,59 %
10 år norsk stat fra 1,54 til 1,70 %
10 år svensk stat fra 0,99 til 0,55 %
10 år US stat fra 2,27 til 2,44 %
Brent Blend fra USD 37,28 til USD 56,87
USD/NOK fra 8,81 til 8,62
EUR/NOK fra 9,62 til 9,09
BNP-vekst globalt 3,1 %
BNP-vekst Norge 1,0 %
BNP-vekst Sverige 3,3 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 0,8 %

Kilder: Oslo Børs, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, SCB, Riksbanken, Pareto.