• Pareto Wealth Management

  Pareto Wealth Management AS er et norskregistrert verdipapirforetak og en del av Pareto-gruppen – Norges største uavhengige investeringsbank. Vår kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning rettet mot formuende privatpersoner og institusjonelle investorer.

   

  Selskapet har en forvaltningskapital på ca. 12 milliarder kroner, med medarbeidere i Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

  Vår kapitalforvaltning og investeringsrådgivning har sin basis i moderne finansteori, og er langsiktig samt disiplinert. Målet er å finne gode, helhetlige løsninger som gir best mulig avkastning i forhold til et risikonivå vi mener er riktig for den enkelte kunde.

  Pareto Wealth Management har en åpen produktarkitektur. Dette betyr at vi plasserer kundenes kapital både i Pareto-produkter og eksterne investeringsprodukter fra anerkjente forvaltere. Vi konkurranseutsetter alle våre forvaltningsmandater, noe som innebærer at alle våre samarbeidspartnere må levere god risikojustert avkastning over tid for å beholde en plass i våre porteføljer.

  Selskapet er fullt medlem av Verdipapirforetakenes Forbund, og alle våre rådgivere gjennomgår autorisasjonsordningen til forbundet. Pareto Wealth Management er underlagt tilsyn av Finanstilsynet