Dette er Pareto Dry Cargo

Pareto Dry Cargo ble etablert i januar 2006. Vi er skipsmeglere som arbeider med tørrlastbefraktning med særskilt fokus på:

  • Supramax, Handymax og Handysize tonnasje
  • Det norske og skandinaviske markedet, men arbeider også globalt
  • Spotmarkedet men med spesielt fokus på langsiktige certepartier
  • Nære relasjoner til industrien
  • Fraktkontrakter
  • Prosjekter

Pareto Dry Cargo (PDC) er ledet av svært kvalifiserte og erfarne meglere som jobber for å betjene våre kunder på en personlig og profesjonell måte. PDC er en del av Pareto-gruppen som innehar en fremragende portefølje innen transaksjoner mellom rederi/befrakter samt en rekke finansinstitusjoner globalt.